Arhiva

 


Aktualno: POZIV ČLANOVIMA

Ovim putem pozivamo sve svoje aktivne članove zainteresirane za dodjelu sadnica maslina da se prijave u udrugu od 18.03.-02.04.2016.g.

Prijava je moguća na jedan od sljedećih načina:
•osobno u tajništvu Udruge
•elektronskim putem na e-mail Udruge: hvidra.zadar@yahoo.com

Nakon isteka roka za prijavu, organizirat će se podjela sadnica o čemu ćemo pravovremeno izvijestiti članove i javnost.

Ivica Arbanas, predsjednik Udruge HVIDR-a Zadar


17.03.2016.