Arhiva

 


Priopćenje: HVIDR-i nepravedno nametnut status mirovanja
Vodstvo udruge HVIDR-a Zadar održalo je jučer Konferenciju za medije na kojoj su predsjednik Ivica Arbanas i dopredsjednik Klaudio Vidaić iznijeli osvrt na rad HVIDR-e Zadar i stegovni postupak koji se vodi pri Sudu časti HVIDR-e RH.

- Taj postupak je pokrenut zbog navodnih problema u našoj dokumentaciji, kazao je na početku obraćanja novinarima predsjednik Ivica Arbanas te upozorio na odluku NO HVIDR-e koju su dobili nedavno i u kojemu se kaže da je dostavljena dokumentacija iz HVIDR-e Zadar sva u redu i da u njoj nema ni zapreka niti ikakvih problema, a taj je dokument Arbanas i pokazao.

- Naša dokumentacija, dakle, nema nikakvih problema, a to kažem jer pritužbe svih onih, kako ja to kažem, interesnih skupina koje su protiv nas slale razne pritužbe, sve te pritužbe padaju u vodu jer naša je dokumentacija uredna, istkanuo je Ivica Arbanas.

Jedino što se konrketno spočitava zadarskoj HVIDR-i i zbog čega se nalazi u statusu mirovanja jest to što nije usvojila novi Statut HVIDR-e.

- S tim statusom smo mi zakinuti jer sve ostale udruge, kojih ima preko pedeset posto u Hrvatskoj, nisu usvojile novi Statut koji je zatražen od HVIDR-e RH, ali nemaju status mirovanja, istaknuo je Arbanas koji razloge ovih postupaka vidi u događajima od 12. ožujka ove godine kad je bila održana izborno izvještajna Skupština udruge HVIDR-a Zadar na kojoj su izabrana nova tijela upravljanja Udruge. Tada nisu bili izabrani predsjednik županijske HVIDR-e Željko Perić i predsjednik NO županijske HVIDR-e Željko Kralj, premda su se bili kandidirali.

- Željko Perić i Željko Kralj, izabrani u vodstvo županijske HVIDR-e, istovremeno nas optužuju i sude kao članovi odbora HVIDR-e RH, te odlučuju o našem statusu. To je teški sukob interesa. Županijska HVIDR-a je sazvala Skupštinu i odabrala vodstvo bez nas, i tako se okoristila našim statusom mirovanja. Nadalje, nitko od nas nije zatražio pismenim putem usklađivanje Statuta, već se samo tražilo vođenje evidencije članstva i uplata postotka članarine, kazao je Arbanas koji vjeruje da akcije kojima se zadarska HVIDR-a stavila u stanje mirovanja imaju veze i s njihovom odlukom da objave dio registra članstva, budući da mu je od određenih pojedinaca koje nije želio imenovati bilo rečeno da «to nisu trebali napraviti».

- Izgleda da nekome ne odgovara da mi kao najbrojnija HVIDR-a preuzmemo i županijsku HVIDR-u. Vjerojatno zato jer mi imamo i glas, mi volimo i reći, a to i jest ono što udruge trebaju raditi, a ne biti pod nekakvim političkim uzusom i da nemamo pravo glasa i da moramo slušati nečiji diktat, naglasio je predsjednik zadarske HVIDR-e, koja trenutačno broji 600 članova.

U Zadrskoj HVIDR-i ističu da su i ovu tiskovnu konferenciju sazvali prije svega zbog svoga članstva koje ima pravo znati što se događa, pogotovo što je zbog navedenih problema bio usporen i otežan rad s članovima, a zbog statusa mirovanja članovi ne dobivaju više niti iskaznice koje su stizale iz središnjice.

No iz zadarske HVIDR-e članstvu poručuju da se i dalje slobodno obraća u njihove prostorije, koje su u uredovnom vremenu otvorene za članstvo kojemu će svakodnevno pomagati u skladu sa svojim mogućnostima.

Napisao : Ivan Stagličić


06.10.2008.

Aktualno: OSVRT NA RAD UDRUGE I STEGOVNI POSTUPAK KOJI SE VODI PRI SUDU ČASTI HVIDR-a RH

Poštovani!
Nakon što je Udruga HVIDR-a Zadar gotovo punih 6 mjeseci u stanju mirovanja ( točnije od 16.04.2008. g. ) , što znači da je bez prava glasovanja, biranja i odlučivanja, osjećamo kao našu dužnost izvijestiti članstvo i širu javnost o događanjima.
Da Vas ukratko podsjetimo:
Dana 12.03.2008. g. održana je izborno-izvještajna Skupština Udruge HVIDR-a Zadar na kojoj su izabrana nova tijela upravljanja Udruge.
Istoga dana objavljen je članak u Zadarskom regionalu pod naslovom „Predsjednik HVIDR-e, Željko Perić, lažirao status dragovoljca!“ za čije objavljivanje je odmah optužena naša Udruga iako bez dokaza i unatoč tome što se naša Udruga odmah i u medijima ogradila od objavljenoga članka.
Kako među novoizabranima tijelima i delegatima Udruge za Skupštinu ZU HVIDR-a Zadarske županije Odlukom Skupštine nisu izabrani tadašnji predsjednik ZU HVIDR-a Zadarske županije, kao ni tadašnji predsjednik Nadzornog odbora ZU HVIDR-a Zadarske županije, iako su se na samoj Skupštini kandidirali, a koji su na ta mjesta bili izabrani kao delegati Udruge HVIDR-a Zadar, odmah nakon Skupštine, počinje pisanje predstavki da je Skupština odrađena nestatutarno.
Obzirom da su gospoda iz ZU HVIDR-e Zadarske županije znali da smo u Udruzi već duže vremena nezadovoljni kako njihovim radom, još više jako lošom suradnjom, znali su i da neće biti na Skupštini predloženi za delegate od strane Predsjedništva Udruge, te su već i prije održavanja Skupštine počeli radom protiv naše Udruge.
Tako je npr. gosp. Kralj na sastanku Predsjedništva ZU HVIDR-a Zadarske županije održanom 21.02.2008.g. upoznao članove Predsjedništva da je Nadzorni odbor HVIDR-e RH donio odluku da će doći u nadzor u Udrugu HVIDR-a Zadar, a po pritužbi članstva. Objasnio je da se radi o naplati članarine retroaktivno , na što je on upozoravao da se tako ne smije naplaćivati.
Međutim, tek dana 28.03.2008.g. Nadzorni odbor HVIDR-a RH donosi odluku kojom se određuje nadzor nad radom Udruge HVIDR-a Zadar, i to na prvom mjestu temeljem zahtjeva Nadzornog odbora ZU HVIDR-a Zadarske županije od 29.02.2008.g.
„Vidovitost“ gosp. Kralja nije sve. Naime, u Nadzorni odbor HVIDR-e RH u mandatu sa gosp. Kraljem izabrani su i : Petar Strmota i Dragan Šimičić ( HVIDR-a Zadar ) , Zdravko Mamić ( HVIDR-a Benkovac ) i Zvonimir Šarlija ( HVIDR-a Obrovac ) . Gosp. Kralj kao predsjednik bio je dužan na sastanke pozivati sve članove Nadzornog odbora, a nama i HVIDR-i RH su se očitovala oba člana iz Udruge HVIDR-a Zadar da nisu nikada pozivani na sastanke Nadzornog odbora ZU HVIDR-a Zadarske županije što govori dovoljno o statutarnosti i ispravnosti njihovog rada.
Nadzor nad Udrugom HVIDR-a Zadar izvršen je 04.04.2008. g. te je odmah na sjednici NO HVIDR-a RH održanoj 16.04.2008.g. donesena Odluka da se upućuje zahtjev za pokretanje stegovnog postupka protiv Udruge HVIDR-a Zadar Sudu časti HVIDR-a RH , sa prijedlogom stegovne mjere : suspenzija prava na članstvo Udruge HVIDR-a Zadar.
Istoga dana, 16.04.2008.g. ( čak se i vrijeme sjednica preklapa ) Sud časti HVIDR-a RH donosi Odluku o osnovanosti Zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka, te Odluku o mirovanju članskih prava Udruzi HVIDR-a Zadar, članici u sustavu HVIDR-a RH.
Na istoj sjednici jednoglasno je donesena i Odluka o formiranju Vijeća Suda časti u vođenju stegovnog postupka protiv Udruge HVIDR-a Zadar i zakazana je prva raspravna sjednica za 29. travnja 2008.
Ta prva raspravna sjednica ujedno je i jedina koja se održala na kojoj smo mi uredno iznijeli naše argumente , i na kojoj nam je obrazloženo da je predmet pred Sudom časti isključivo na zahtjev NO HVIDR-a RH zbog nedostavljanja kompletne dokumentacije, a sve ostalo što je prethodilo stegovnom postupku da nije njihov zadatak.
Donesene su Odluke da će NO HVIDR-e RH zatražiti dokumentaciju od Udruge HVIDR-a Zadar i od ZU HVIDR-a Zadarske županije, koja im je od nas odmah i dostavljena.
Međutim, od 29. travnja daljnjih poziva na ročište nije bilo, stegovna mjera nam nije izrečena, osim što smo dok se postupak vodi – u mirovanju.
U međuvremenu, ZU HVIDR-a , čim je protiv nas pokrenula stegovni postupak i stavila nas u stanje mirovanja, zakazuje izbornu Skupštinu ZU HVIDR-e za dan 25.04.2008.g. na koju poziva isključivo delegate iz Udruge HVIDR-a Benkovac i Obrovac, a nas ni ne izvješćuje o održanoj Skupštini - jer smo u statusu mirovanja .
Nakon što su predsjednik ZU HVIDR-e i predsjednik NO ZU HVIDR-e dobili terene na otoku Ugljanu koje je naša Udruga podijelila javnim natječajem svojim članovima, gospoda traže ispisnice iz Udruge HVIDR-a Zadar dana 14. 04.2008. i odmah istog dana ih primaju u Udrugu HVIDR-a Benkovac gdje ih predlažu kao svoje delegate za Izbornu Skupštinu Udruge HVIDR-a Benkovac koja je održana već 15.04.2008. na kojoj su kao svoje delegate za Skupštinu ZU HVIDR-a Zadarske županije izabrali upravo novoučlanjenu gospodu Perića i Kralja.
Nakon što je već 17.04.2008.g. održana i izborna Skupština Udruge HVIDR-a Obrovac, na Skupštini ZU HVIDR-a Zadarske županije održanoj dana 25.04.2008. g. izabrani su za mandat od naredne četiri godine za predsjednika ZU HVIDR-a Zadarske županije – gosp. Željko Perić, a za predsjednika NO ZU HVIDR-a Zadarske županije- gosp. Željko Kralj. U slučaju prestanka stegovnog postupka protiv Udruge HVIDR-a Zadar, ostavili su jedno mjesto za predsjednika Udruge HVIDR-a Zadar u Predsjedništvu ZU HVIDR-a Zadarske županije, što smatramo smiješnim jer je jedno mjesto u naredne četiri godine za najbrojniju Udrugu njihova garancija da ne možemo ništa poduzeti , a oni bezbrižno mogu donositi Odluke kakve žele.

Također nam se stavljalo za pogrešku da nismo dostavljali dobre podatke o članovima jer nam nisu isti brojevi na svim popisima. Tu se radilo o sljedećem. Naime, kada je od nas zatraženo da dostavimo popis za sastanak Predsjedništva ZU HVIDR-a zbog određivanja broja delegata, naši djelatnici su nazvali tajnicu ZU HVIDR-a Zadarske županije jer im nije bilo jasno po kojim kriterijima se treba sastaviti popis. Tajnica ZU HVIDR-e Zadarske županije odgovorila im je da na popis treba staviti sve članove koji su napravili nove iskaznice jer da su tako napravile i Udruge Benkovac i Obrovac, da bi nam se kasnije prigovaralo da imamo više članova nego plaćene članarine. Provjeravao se samo naš popis. Isto tako, blagajnička izvješća Udruga Benkovac i Obrovac koja smo tražili da bismo se uvjerili odgovara li iznos njihovih uplaćenih članarina broju sa popisa članova koji su dostavili - nikada nam nisu dana na uvid.
Dalje, vezano za članak objavljen u Zadarskom regionalu gosp. Perić zatražio je zaštitu , optužujući nas, od Agencije za zaštitu podataka kojima smo se morali objašnjavati i pravdati, kao što smo se morali pravdati i Uredu državne uprave kojima je dostavljena Predstavka o nestatutarnosti naše Skupštine gdje je kao kontakt osoba naveden gosp. Kralj, te čak i krim- policiji , te Državnom odvjetništvu kojima je dojavljeno da ima nepravilnosti vezano za dodjelu zemljišta.
Čitavo ovo vrijeme mi ne želimo u javnost davati izjave o stvarima koje se tiču „naše kuće“ i nadali smo se da ćemo uspjeti riješiti probleme bez prisutstva javnosti.
Međutim, nakon što nikakve nepravilnosti nisu na niti jednom polju dokazane u radu naše Udruge, dostavivši svu dokumentaciji po nekoliko puta na uvid Nadzornom odboru HVIDR-a RH, očekivali smo da će nam napokon i oni ukinuti status mirovanja i da ćemo uspjeti razriješiti probleme.
Prije nekoliko dana, međutim, stigla nam je nova Odluka Nadzornog odbora HVIDR-e RH kojom su utvrdili da je dostavljena dokumentacija Udruge HVIDR-a Zadar zatražena pri nadzoru Udruge od 04. travnja 2008. i na ročištu Suda časti HVIDR-a RH od 29. travnja 2008.g. uredna.
Ipak, utvrđuje se i da Udruga HVIDR-a Zadar nije dostavila dokumentaciju za Sabor HVIDR-a RH , odnosno nije održala Skupštinu i uskladila Statut Udruge sa Statutom HVIDR-a RH , te zbog toga Nadzorni odbor ne može Sudu časti HVIDR-a RH uputiti prijedlog za obustavu stegovnog postupka protiv Udruge HVIDR-a Zadar sve dok Udruga HVIDR-a Zadar ne postupi sukladno Odluci Glavnog odbora HVIDR-a RH od 13. ožujka 2008.g. kojom je određeno da su sve ZU HVIDR-e RH dužne uskladiti statute sa Statutom HVIDR-a RH.
Sada nam se, dakle, samo još neusklađenje Statuta stavlja na teret. Ipak, mi smo našu redovnu izborno-izvještajnu Skupštinu održanu dana 12.03.2008. g. uredno po Statutu sazvali mjesec dana ranije kao što smo i dužni prema Statutu, dakle prije Odluke Glavnog odbora za čije nepoštivanje smo sada optuženi.
Nikada od nas iz ZU HVIDR-e Zadarske županije pismenim putem nije zatraženo usklađivanje Statuta, samo se tražilo vođenje evidencije članstva i uplata postotka članarine. Naprotiv, tek na naše traženje, jer smo načuli od drugih o tim izmjenama, poslani su nam ogledni primjerci e-mailom i to 14.02.2008., dakle nakon što smo Skupštinu i njen dnevni red već objavili i zakazali.
Također, naglasili bismo da nismo imali ni sa čime uskladiti jer su promjene Statuta ZU HVIDR-a Zadarske županije po kojima smo se i mi trebali uskladiti, registrirane uvelike nakon održavanja naše Skupštine.
Što oni to nisu pravovremeno pripremili i dostavili svim svojim Udrugama zaista nije naš propust.
Nakon najnovije Odluke NO HVIDR-e RH, obratili smo se upitom prema HVIDR-i RH u kojem tražimo očitovanje o tome koliko još Udruga se nalazi u stegovnom postupku zbog neusklađivanja Statuta sa Statutom HVIDR-a RH , i koliki je broj Udruga i ZU koje su uskladile Statute, a koliki je broj onih koji to još nisu napravile, na što još nismo dobili odgovor.
Naime, imamo informacije da više od 50 % Udruga još nije uskladilo Statute sa Statutom HVIDR-a RH, ali samo našoj Udruzi se iz samo toga razloga ne skida status mirovanja, a protiv nijedne druge postupak nije niti pokrenut.
Zašto se Udruzi HVIDR-a Zadar , što je očigledno , montiraju procesi i već pola godine se čak ni našim članovima ne izrađuju iskaznice HVIDR-e RH ( što je i inače jedino što smo preko njih dobivali ) , ne znamo. Ne znamo kome smo i zbog čega tolika smetnja da se naš rad na bilo koji način želi obezvrijediti i usporiti jer smo zbog rješavanja pustih tužbi i žalbi , nažalost, već pola godine imali manje vremena za rad sa našim članovima, a iako smo sve što smo radili - radili uredno i po propisima.
Sve to željeli smo objasniti prvenstveno našem članstvu koje ujedno pozivamo da se slobodno i dalje obraćaju našoj Udruzi koja i dalje radi u svom uredovnom vremenu i pomaže svojim članovima svakodnevno, u skladu sa svojim mogućnostima.
Sa štovanjem,
Predsjednik Udruge
HVIDR-a Zadar

Ivica Arbanas


06.10.2008.

Novosti: ISTINA O DOMOVINSKOM RATU

Prvo predavanje na temu „Istina o Domovinskom ratu“ organizirano je dana 10. listopada 2008.g. u sklopu terenske nastave Osnovne škole Bartula Kašića iz Zadra.
Predavanja su održana u Smilčiću i Škabrnji, a predavači su bili naši članovi : gosp. Ivica Arbanas, gosp. Tomislav Zelić, gosp. Klaudio Vidaić i gosp. Marko Miljanić.
Zainteresiranost djece bila je vidljiva po pažnji sa kojom su slušali sva predavanja, a za uspješan projekt naša Udruga je dobila i Zahvalnicu Osnovne škole Bartula Kašića .
 
zahvalnica
16.10.2008.


Novosti: SPAŠAVANJE RIBA

U organizaciji udruge „Škartoc“, a uz najveću potporu članova Udruge HVIDR-a Zadar, dana 12.10.2008.g. odrađena je akcija prebacivanja ribe iz jezera Grabovac u jezero Vlačine. Akcija je organizirana iz razloga što se u jezeru Grabovac pojavio nedostatak vode te bi došlo do pomora ribe da se ista nije prebacila u drugo jezero.
Članovi su akciju osim za rad, iskoristili za ugodno druženje u prirodi , po lijepom vremenu.
Slike s akcije možete pogledati u galeriji.


17.10.2008.

Priopćenje: 14.ŠNIDOR U ZADRU BEZ ZADRANA?!?

Kao i obično, ne iz Županijske udruge, ne iz HVIDR-e RH, nego temeljem neslužbenih kanala saznajemo da će se i ove godine SŠNIDOR održati u Zadru.
To ne bi bilo nimalo čudno, da nije novonastale situacije u Udruzi HVIDR-a Zadar.
Naime, ZU HVIDR-a Zadarske županije smjestila je našoj Udruzi status mirovanja, a za vrijeme dok smo u statusu mirovanja održali su izbornu Skupštinu gdje su kao svoje dvije udruge delegirali Udruge HVIDR-a Benkovac i Obrovac, a nas nisu niti obavijestili da su Skupštinu održali.
Iako su protiv nas stegovni pokrenuli zbog navodnih nepravilnosti u radu, nedavno smo dobili odluku da je sva naša dokumentacija ipak uredna, a sada smo u mirovanju isključivo jer nismo uskladili Statut sa Statutom HVIDR-a RH ( u privitku se nalazi Odluka NO HVIDR-a RH prva i druga stranica).
Po našim informacijama- nismo jedina Udruga koja nije uskladila Statut, ali smo jedina Udruga koja se zbog toga nalazi u stegovnom postupku.
Sada se ZU HVIDR-a Zadarske županije prijavila za domaćinstvo SŠNIDOR-a i to ne u svojima Benkovcu ili Obrovcu - nego u našem Zadru!
Smatramo to pozivanjem ljudi na feštu u tuđem dvorištu.
Ipak, zbog ljudi koji će iz čitave Hrvatske doći na to natjecanje ne znajući ništa o svim problemima koje nama prave, ne želimo i nećemo praviti nikakve probleme jer radi se o našim suborcima iz Domovinskog rata koji su sa nama stajali u obrani Domovine.
Zbog nas, pak, želimo sve izvijestiti o pravom stanju stvari. Neka ljudi znaju gdje dolaze i neka se zapitaju gdje je u Zadru Udruga HVIDR-a Zadar ? ! ?
Ujedno bismo zamolili sve članove Udruga koje još nisu uskladile svoje statute sa statutom HVIDR-a RH da nas kontaktiraju.
Hvala na pažnji!
 
stranica 1 stranica 1


20.10.2008.

Aktualno: RASPISAN NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata objavio je natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima, te dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija.
Stipendija za srednjoškolce iznosi 400,00 kn mjesečno
za studente 1.000,00 kn mjesečno
naknade za poslijediplomce do 7.000,00 kn .

Prijave se podnose zaključno do 11. studenoga 2008. g.

Uz ispunjene obrasce koje možete preuzeti i na našim stranicama, potrebno je prikupiti sljedeću dokumentaciju:
1. IZJAVA O SASTAVU KUĆANSTVA OVJERENA KOD JAVNOG BILJEŽNIKA ( ZA MALODOBNE KANDIDATE IZJAVU DAJE ZAKONSKI ZASTUPNIK . PRIJAVA MORA SADRŽAVATI IME I PREZIME, DATUM ROĐENJA ČLANA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA TE SRODSTVO SA KANDIDATOM ) )
2. POTVRDE NADLEŽNE POREZNE UPRAVE O VISINI DOHOTKA ZA 2007. G. ZA SVE ČLANOVE KUĆANSTVA STARIJE OD 15 GODINA, UKLJUČUJUĆI I PODNOSITELJA ZAHTJEVA
3. POTVRDE HRV.ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE O UKUPNOM IZNOSU MIROVINE OSTVARENE U 2007.G. ZA SVE ČLANOVE KUĆANSTVA, UKLJUČUJUĆI I PODNOSITELJA ZAHTJEVA, ODNOSNO POTVRDU DA POJEDINI ČLAN KUĆANSTVA NIJE KORISNIK MIROVINE
4. OVJEREN PRESLIK SVJEDODŽBE PRETHODNOG RAZREDA ŠKOLE ILI OVJERENI PRIJEPIS SVIH OCJENA U STUDIJU, ODNOSNO OVJERENI PRESLIK SVJEDODŽBE POSLJEDNJEG RAZREDA SREDNJE ŠKOLE (UKOLIKO SE RADI O STUDENTU 1. GODINE)

+ UKOLIKO JE KANDIDAT DIJETE HRVI-a , UZ GORE NAVEDENO DUŽAN JE DOSTAVITI PRESLIK II-ST. RJEŠENJA O STATUSU HRVI-a
Ili ukoliko je kandidat dijete dragovoljca – dužan je dostaviti potvrdu o statusu dragovoljca
Ili ukoliko je kandidat dijete smrtno stradalog hrv. branitelja – dužan je dostaviti potvrdu o statusu djeteta smrtno stradalog hrv.branitelja ili djeteta zatočenog ili nestalog hrv.branitelja.

Prijavu je potrebno ispuniti čitkim rukopisom, i to podatke pod točkama 1. i 2.
Podatke pod točkom 3. popunjava i ovjerava škola ili studij.

Svoje prijave trebate predati najkasnije do 11.11.2008.g. na adresu :
FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA
I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA
STROSSMAYEROV TRG 4 , 10000 ZAGREB
( sa naznakom – natječaj za stipendiranje )


20.10.2008.
Piše: Lada Kalmeta

ZADAR - Odluka hrvatske Hvidre prema kojoj će ove godine grad Zadar biti domaćin za održavanje SŠNIDOR-a - Svehrvatskog športskog natjecanja invalida Domovinskog rata - bit će potvrđena danas.

Međutim, na natjecanju koje će se održati sljedeći mjesec u Zadru ne smiju sudjelovati Zadrani. Točnije, udruga Hvidre Zadar, koja ima 600 članova, stavljena je u “status mirovanja” i onemogućen joj je rad odlukom središnjice.

- Kandidirali smo Zadar za domaćina SŠNIDOR-a i mogu potvrditi da smo na održanoj sjednici izabrani za domaćina, a to će službeno biti potvrđeno u utorak - rekao je predsjednik Hvidre Zadarske županije Željko Perić. Na pitanje nije li neumjesno da nitko od članova Hvidre Zadar ne može sudjelovati na natjecanju, Perić je odgovorio da je ta Hvidra već dulje vrijeme suspendirana.

- Oni ne mogu sudjelovati na natjecanju. Osnovna stvar je da svaki natjecatelj mora imati iskaznicu da je član Hvidre, a oni ne mogu, dok su pod suspenzijom, to svojim članovima osigurati - rekao je Perić.

Članovi Hvidre Zadar su ogorčeni postupkom županijske Hvidre, koja ima samo dvije udruge, Benkovac i Obrovac, a za natjecanje je prijavila grad Zadar.

- To je pozivanje ljudi na feštu u tuđe dvorište. Mi nismo ni imali nikakvu informaciju da je Perić, koji nam je i ‘smjestio’ status mirovanja, kandidirao Zadar - rekao je predsjednik Hvidre Zadar Ivica Arbanas.

Zadarski invalidi Domovinskog rata smatraju da su poniženi ovom situacijom i činjenicom da nitko od njih ne može sudjelovati ni na sportskim igrama ni na pratećim radionicama. Ovogodišnje SŠNIDOR-a financira Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Inače, zadarska Hvidra je pod suspenzijom od travnja, te nema prava glasovanja, biranja i odlučivanja, kao ni izdavanja iskaznica. Kao razlog suspenzije u travnju je navedena neusklađenost dokumentacije, pa je sva dokumentacija poslana u Zagreb na uvid Nadzornom odboru koja je izvjestila da je sva dokumentacija uredna.

Pravi ali prikriveni razlog
Registar je povod ‘izopćenja’

Pravi je, iako prikriveni razlog maćehinskog odnosa prema zadarskoj Hvidri ogorčenost mnogih lažnih invalida Domovinskog rata činjenicom da je Hvidra Zadar svojedobno objavila podatke iz Registra hrvatskih branitelja, koje je resorno Ministarstvo proglašavalo tajnima, te se zauzela da Registar bude javno objavljen. Kada je došao na čelo zadarske Hvidre, Arbanas je smatrao da je rad udruge javan i da javnosti trebaju biti poznati podaci o 14 branitelja koji su tada stali na čelo udruge, pa su objavljena njihova imena, činovi, stupanj invaliditeta i datum prvog pristupanja OS-u RH. Iz čelništva Hvidre je zadarskom vodstvu udruge poručeno da im to “nije trebalo”.21.10.2008.