Osnovni podaci

Naziv:
Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Zadar

Radno vrijeme sa članovima:
od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 – 12h

Sjedište/adresa:
Benka Benkovića 3, 23000 Zadar

Telefon/Fax:
023/323400, 023/323777

E-mail:
hvidra.zadar@yahoo.com

Upis u Registar udruga Zadarske županije:
31.03.2000.g. temeljem promjene Statuta i osoba ovlaštenih za zastupanje pod registarskim brojem: 13000103

Matični broj:
3926281

Datum osnivanja:
22. lipnja. 1992. godine

IBAN:
HR78 2407 0001 1000 44706, pri OTP banci

Osobe ovlaštene za zastupanje :
Ivica Arbanas, predsjednik Udruge

Djelatnost

Udruga HVIDR-a Zadar je dragovoljna udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata , koji se radi zaštite i promicanja zajedničkih nacionalnih, humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih, sportskih, kulturnih i drugih interesa i ciljeva, te zajedničkih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje udruge.
Cilj Udruge HVIDR-a Zadar je socijalna i pravna zaštita svojih članova, a ostvaruje se obavljanjem slijedećih djelatnosti :
  • sudjelovanjem i potporom u radu državnih institucija RH na dosljednom provođenju odredbi svih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata
  • brigom o osiguravanju uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog zapošljavanja svojih članova
  • brigom o osiguravanju uvjeta za aktivno sudjelovanje svojih članova u svim oblicima društvenog i političkog života
  • brigom o promicanju u činove časnika i dočasnika , te brigom o dodjeli odličja i priznanja svojim članovima koji su to zaslužili
  • promicanjem tjelesne kulture ( sport i rekreacija ) radi unapređenja opće sposobnosti svojih članova
  • sudjelovanjem i potporom u radu državne komisije za otkrivanje zločinaca, zločina, ratnih profitera i dezertera
  • promicanjem hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrednota, te promicanjem i oplemenjivanjem moralnih i etičkih vrednota hrvatskog naroda.
Kao glavnu djelatnost ističemo socijalnu i psihosocijalnu zaštitu osoba s invaliditetom, kao i socijalnu i psihosocijalnu zaštitu stradalnika iz Domovinskog rata, tj. članova naše udruge.