O B A V I J E S T Č L A N O V I M A

Udruga HVIDR-a Zadar neće raditi sa članovima od 22.07.-16.08.2019.g. zbog odlaska na kolektivni godišnji odmor.

Redovnim radom nastavljamo od 19.08.2019.g.

Odgovori