POZIV ČLANOVIMA

Poštovani članovi!

Pred Vama se nalazi anketa koja se provodi s ciljem prikupljanja podataka o potrebama osoba s invaliditetom na području grada Zadra i utvrđivanja za kojom vrstom usluga postoji najveća potreba, odnosno koje usluge osobe s invaliditetom smatraju najvažnijima za zadovoljavanje vlastitih životnih potreba. Anketa je anonimna.

Provode je studentice četvrte godine Studijskog centra socijalnog rada u Zagrebu koje su nam se obratile za pomoć.
Za ispuniti je potrebno Vam je samo 10 minuta, a njima bi to puno značilo!

Link na kojem se anketa popunjava : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfziIRsxXQTiK_GzI0jnCRjH0OLREynYQR70sWgWxXGC21q0w/viewform?gxids=7628

Zahvaljujemo u njihovo ime !

Odgovori