Objava brošure izrađene na osnovi obrađenih podataka iz ankete

Obzirom na obrađene podatke iz prije postavljene Ankete o procjeni potreba osoba s invaliditetom, studentice Studijskog centra socijalnog rada izradile su jednu prikladnu brošuru “Ideje za unapređenje položaja osoba s invaliditetom u Gradu Zadru” kako bi osobe s invaliditetom i njihovi stručnjaci dobili jedan mali uvid te Vam je ovom prilikom objavljujemo.

Odgovori