ODRŽAN LJETNI RIBOLOVNI KAMPUS NA JEZERU VLAČINE

Dana 22.06.2022.godine održan je ljetni ribolovni kampus na slatkovodnim vodama na jezeru Vlačine u organizaciji Udruge HVIDR-a Zadar.

Suorganizatori kampusa su bili RKOI Škartoc i Zadarska županija. Sudjelovalo je cca 40 sudionika. Najveći broj sudionika bio je iz Zadarske županije, a bilo je sudionika i iz Ličko-senjske županije ( HVIDR-a Gospić i HVIDR-a Plitvička Jezera ).

U jutarnjim satima sudionicima su iskusni ribolovci RKOI Škartoca održali predavanje o vrstama štapova, udica, mamaca te raznim načinima ribolova.

Nakon zajedničkog ručka, sudionici su vježbali sa štapovima, udicama, mamcima , a poneki su odlučili i zabaciti štapove u jezero.

Odgovori