POČELI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI BRANE VLAČINE

Zbog potrebe radova na rekonstrukciji brane, izvršiti će se potpuno pražnjenje akumulacije Vlačine.

Kako bi se pokušao spasiti barem dio ribljeg fonda jezera, napravljen je bazen uz jezero gdje će riba biti prebačena.

Odgovori