ČLANOVI UDRUGE U PRIPREMI AKCIJE SPAŠAVANJA RIBE

Naši ribolovci postavljaju mrežu u koju će se hvatati matice ribe koja će se u velikim posudama prebacivati u bazen gdje će biti dok Hrvatske vode ne saniraju branu Vlačine. Po završetku radova, kada se ponovno napuni jezero, riba će se pustiti nazad iz bazena u jezero.

Odgovori